WYBORY PRD

POWOŁANIE NOWEJ
PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

    

Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w wyborach oraz komisji skrutacyjnej, która czuwała nad właściwym przebiegiem wyborów. Łącznie oddano 280 głosów na 15 kandydatów. W skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej weszło 7 osób z największą ilością głosów z wyboru parafian oraz 7 osób z nominacji proboszcza, a są to:

 

Skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Cichorowski Bernard
 2. Golbik Marek
 3. Greiff Katarzyna
 4. Hazelbusz Sebastian
 5. Iwan Grzegorz
 6. Kirszniok Ewelina
 7. Klimala Adrian
 8. Klimala Małgorzata
 9. Korgel Zuzanna
 10. Kurpas Monika
 11. Nicz Anna
 12. Nicz Sebastian
 13. Wienchol Sylwia
 14. Wilczek Agnieszka

 

WYBORY PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ - MAJ 2023 - ETAP II

Etap 2 wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej trwać będzie od dzisiejszej niedzieli tj. 21 maja do 28 maja włącznie. Ten etap obejmować będzie głosowanie na jednego z 15 kandydatów, których lista znajduje się  w gazetce parafialnej, gablotce oraz na stronie internetowej (na liście znajduje  się co najmniej 1 kandydat z każdej wsi,
a każda z wymienionych 15 osób potwierdziła swoją wolę kandydowania, lista osób jest w kolejności alfabetycznej).

Każdy parafianin może oddać tylko jeden głos na jednego z 15 kandydatów na karteczce z pieczątką parafii, którą będzie można pobrać przy wyjściu z kościoła. Procedura oddania głosu jest taka sama jak w pierwszym etapie. 28 maja nastąpi zakończenie głosowania, w przypadku nieobecności w dniu 21 maja istnieje możliwość zagłosowania na wybranego kandydata w zakrystii do dnia zakończenia głosowania.

4 czerwca nastąpi oficjalne przedstawienie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W skład rady wejdzie: 7 osób z największą ilością głosów – z wyboru parafian oraz 7 osób z nominacji księdza proboszcza. Również 4 czerwca podczas uroczystych nieszporów o godzinie 15.00 nastąpi oficjalne zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a po nim pierwsze spotkanie.

 

Wyłonieni kandydaci:

 1. Benek Iwona
 2. Cichorowski Bernard
 3. Golbik Marek
 4. Hazelbusz Sebastian
 5. Iwan Marzena (z ul. Łącznej 23)
 6. Kirszniok Ewelina
 7. Klimala Adrian
 8. Korgel Zuzanna
 9. Kurpas Monika
 10. Nicz Anna
 11. Nowok Teresa
 12. Schneider Artur
 13. Szołtysik Katarzyna
 14. Tomanek Marzena
 15. Wienchol Sylwia

 

WYBORY PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ - MAJ 2023 - ETAP I

 

Wybory do PRD odbywać się będą zgodnie ze statutem PRD Diecezji Gliwickiej zatwierdzonym przez biskupa Jana Wieczorka dnia 16 grudnia 1997 r. podtrzymanym
w zarządzeniach Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej:

 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 2. Kadencja rady trwa 5 lat, jednocześnie należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwóch kolejnych kadencjach dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru (może być
  z nominacji).
 3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 4. Rada będzie się składać z 15 członków:
 • 1 z urzędu (ksiądz proboszcz)
 • 7 z nominacji (przedstawiciele grup parafialnych, nadzwyczajni szafarze, katecheci, inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii i ich kompetencje zawodowe)
 • 7 z wyboru parafian.
 1. Przynależność do PRD jest funkcją honorową, i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 2. Zebrania rady zwołuje proboszcz i im przewodniczy. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 3. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych
  z prowadzeniem parafii.
 4. Wybory do PRD zostaną podzielone na 3 etapy:

Etap 1 będzie trwał od dzisiejszej niedzieli do 14 maja włącznie. Ten etap polegać będzie na wyłonieniu 15 kandydatów. Każdy pełnoletni parafianin wychodząc z kościoła pobiera karteczkę z pieczątką parafii  i na niej wypisuje nazwisko jednego dowolnego kandydata – imię, nazwisko, miejscowość - drukowanymi literami. Wypisane kartki należy wrzucić do skrzynek umieszczonych na stolikach z tyłu kościoła. Swoją propozycję można złożyć już dziś bądź przed każdą mszą święta do 14 maja włącznie. Każdy ma prawo do oddania tylko jednego głosu. W przypadku nieobecności w dniu 7 maja istnieje możliwość zgłoszenia kandydata
w zakrystii do 14 maja włącznie.

Etap 2 trwać będzie od niedzieli 21 maja do 28 maja włącznie. Ten etap obejmować będzie głosowanie na jednego z 15 kandydatów, których lista znajdować się będzie w gazetce parafialnej, gablotce oraz na stronie internetowej (na liście powinien znaleźć się co najmniej
1 kandydat z każdej wsi, a każda z wymienionych 15 osób musi potwierdzić swoją wolę kandydowania). Parafianin może oddać tylko jeden głos na jednego z 15 kandydatów na karteczce z pieczątką parafii, którą będzie można pobrać przy wyjściu z kościoła. Procedura oddania głosu jest taka sama jak w pierwszym etapie. 28 maja nastąpi zakończenie głosowania, w przypadku nieobecności w dniu 21 maja istnieje możliwość zagłosowania na wybranego kandydata w zakrystii do dnia zakończenia głosowania.

Etap 3:  4    czerwca nastąpi oficjalne przedstawienie członków PRD. W skład rady wejdzie: 7 osób z największą ilością głosów – z wyboru parafian oraz 7 osób z nominacji księdza proboszcza.

Również 4 czerwca podczas uroczystych nieszporów o godzinie 15.00 nastąpi oficjalne zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a po nim pierwsze spotkanie.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja skrutacyjna.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi, siedziba: Ziemięcice, Mikulczycka 16.