W przypadku niejasności przy grobach swoich bliskich prosimy o kontakt mailowy: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl

Zaplanowane pogrzeby

Ś.P. Jadwiga Skandy

Pogrzeb odbędzie się 29-06-2022 o godz. 10:00 w parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach

Data śmierci: 26-06-2022

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Anastazija Jalowiecki

22.07.1880

09.06.1961

Wilchelm Jalowiecki

03.04.1880

18.02.1962

22.07.1880

03.04.1880

09.06.1961

18.02.1962

Jadwiga Kucharczyk

16.09.1911

03.07.1959

Stanisław Kucharczyk

07.05.1902

10.10.1946

16.09.1911

07.05.1902

03.07.1959

10.10.1946

Gerhard Kotyczka

07.06.1934

19.06.1957

07.06.1934

19.06.1957

Rezerwacja Michalski

15.01.1881

22.11.1955

15.01.1881

22.11.1955

Ryszard Gosławski

03.04.1935

07.07.1950

03.04.1935

07.07.1950

Karol Wolny

02.09.1905

25.10.1946

02.09.1905

25.10.1946

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Jalowiecki Anastazija

22.07.1880

09.06.1961

Jalowiecki Wilchelm

03.04.1880

18.02.1962

Data urodzenia:

22.07.1880

03.04.1880

Data śmierci:

09.06.1961

18.02.1962

Status:
Pochowany:

Kucharczyk Jadwiga

16.09.1911

03.07.1959

Kucharczyk Stanisław

07.05.1902

10.10.1946

Data urodzenia:

16.09.1911

07.05.1902

Data śmierci:

03.07.1959

10.10.1946

Status:
Pochowany:

Kotyczka Gerhard

07.06.1934

19.06.1957

Data urodzenia:

07.06.1934

Data śmierci:

19.06.1957

Status:
Pochowany:

Michalski Monika

15.01.1881

22.11.1955

Data urodzenia:

15.01.1881

Data śmierci:

22.11.1955

Status:
Pochowany:

Gosławski Ryszard

03.04.1935

07.07.1950

Data urodzenia:

03.04.1935

Data śmierci:

07.07.1950

Status:
Pochowany:

Wolny Karol

02.09.1905

25.10.1946

Data urodzenia:

02.09.1905

Data śmierci:

25.10.1946

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi, siedziba: Ziemięcice, Mikulczycka 16.